Ważne informacje dla konsumentów

 


Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia

Informacje znajdują się na podstronie poszczególnych produktów.


Sposób porozumiewania się z Konsumentem i dane kontaktowe, w tym do celów składania reklamacji

E-mail: sklep@dagma.pl tel.: 32 793 11 00 / tel. 32 259 11 00 faks: 32 259 11 90, drogą pocztową: DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.


Dane identyfikujące Sprzedawcę i adres siedziby

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852.


Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami, opłaty za transport

Cena brutto (tj. zawierająca podatki) jest widoczna w zakładce „Cennik” przy każdym produkcie oraz w trakcie składania zamówienia.

Brak kosztów przesyłki.


Sposób i termin zapłaty

Dostępne formy płatności są szczegółowo określone w zakładce „Płatności”

Termin zapłaty w przypadku przelewu wynosi 7 dni od złożenia zamówienia.


Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę

Realizacja zamówienia drogą elektroniczną w terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.


Procedura rozpatrywania reklamacji

Informacje dostępne w zakładce „Zwroty i reklamacje”.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Informacje wraz z formularzem odstąpienia dostępne w zakładce „Zwroty i reklamacje”.


Koszty zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy

Konsument nie ponosi kosztów zwrotu.


Gwarancja i wsparcie techniczne

Brak gwarancji. Oprogramowanie objęte jest wsparciem technicznym świadczonym na zasadach określonych w zakładce „Pomoc techniczna”.


Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony

Informacje znajdują się w zakładce „Opis produktu” przy każdym produkcie.


Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

Informacje znajdują się na stronach poszczególnych produktów.